Bijscholing voor maatschappelijk werkers / psychosociaal hulpverleners

Klik op een van de volgende links om de pagina in De Beroepsvereniging Psychosociale Hulpverleners vanuit Antroposofie (BPHA) werkt samen met de Academie Antroposofische Gezondheidszorg (Academie AG) en het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (Lectoraat AG) in het kader van bijscholing van maatschappelijk werkers / psychosociaal hulpverleners in het antroposofische gedachtegoed.

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg is een initiatief van de beroepsverenigingen, applicatieopleidingen en andere organisaties in het veld van de Antroposofische Gezondheidszorg. Zij verzorgt scholingen op post-HBO en post-Academisch niveau voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, en maakt gebruik van ervaringen en expertise uit het hoger onderwijs op het gebied van gezondheidszorg onderwijs, didactiek en kwaliteitszorg. De Academie biedt antwoord op de vraag naar professionele ontwikkeling van mensen die vanuit een antroposofische inspiratie en deskundigheid willen werken in het veld van gezondheidszorg en welzijn.

In samenwerking met het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg: zijn voor studiejaar 2014-2015 scholingsdagen gepland over zorgprogramma’s die samen met het veld ontwikkeld zijn.  

Ervaringen van deelnemers van de lopende basismodule: zie artikel tijdschrift Stroom met interviews klik hier

Een centraal aanbod is de Interdisciplinairebasismodule Antroposofische Gezondheidszorg. Deze cursus is voor  hoger opgeleide professionals die in het veld van gezondheidszorg en welzijn diagnostisch en/of  therapeutisch werkzaam zijn; deze heeft een omvang van 20 dagen, 2 dagen per maand. De cursus vormt de eerste module van de vier applicatieopleidingen tot gecertificeerd antroposofisch beroepsbeoefenaar, maar kan ook op zichzelf staand gevolgd worden.

De volgende basismodule begint in september 2015.
Voor meer informatie: www.academieag.nl