Lid Worden

Het belangrijkste instrument van de psychosociaal hulpverlener is het gesprek met de cliënt, en de hulp die daarin aan de cliënt geboden wordt om te reflecteren op het eigen voelen, denken en willen of handelen. De hulpverlener is hierin geschoold via een reguliere HBO of universitaire NVAO erkende opleiding zoals bijvoorbeeld Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Psychologie of Pedagogiek.   De Psychosociaal hulpverleners van de BPHA laten zich daarbij, naast hun reguliere wetenschappelijke kennis, eveneens inspireren door het antroposofische mens- en wereldbeeld en worden hierin voortdurend geschoold.

Als u zich als psychosociaal hulpverlener in bovenstaand beeld herkent en wilt aansluiten bij deze beroepsvereniging kunt u contact opnemen met het secretariaat.