Multidisciplinair

In de antroposofische gezondheidszorg wordt ervan uit gegaan dat er in veel gevallen een relatie is tussen psychische en fysieke klachten. De balans is verstoord geraakt en er zal naar gezocht worden waar en waarom het lichaam uit balans is.

Er is vaak een directe lijn tussen hulpverlener en arts waarin overlegd en samengewerkt kan worden. Ook met andere meebehandelende therapeuten, vaak in een gezondheidscentrum of therapeuticum verenigd, vindt overleg en afstemming plaats. De psychosociale hulpverlener heeft ‘beroepsgeheim’, interdisciplinair overleg heeft eerst plaats ná toestemming van de cliënt.