Vergoedingen

De meeste zorgverzekering vergoeden deze vorm van psychotherapie gedeeltelijk als men aanvullend verzekerd is. Voor de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico. Helaas vergoeden o.a. Zilveren Kruis, Avero Achmea, Interpolis, Antroposana en Agis de hulpverlening van de BPHA op dit moment niet. Zorgverzekeraars stellen per kalenderjaar een maximaal uit te keren vergoeding vast. Check hiervoor uw polisvoorwaarden of vraag uw zorgverzekeraar.

Naast gedeeltelijke vergoeding via uw aanvullende zorgverzekering, hebt u eveneens de mogelijkheid de kosten te betalen vanuit uw Persoons Gebonden Budget (Zie de AWBZ of het WMO-loket van uw gemeente). Als het werk gerelateerde problematiek betreft zoals ziekteverzuim en arbeidsreïntegratie kunt u de kosten voor psychotherapie / coaching als beroepskosten opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting, indien u deze kosten niet vergoed krijgt van uw werkgever.