Werkwijze

De werkwijze is gebaseerd op de reguliere hulpverlening en wordt verruimd door de kijk vanuit het antroposofische mensbeeld. Belangrijke uitgangspunten zijn, zoals hierboven aangegeven, de individuele levensloop van de cliënt, zoeken naar antwoorden op levensvragen, en opnieuw verbinding krijgen met idealen en zingeving. De begeleiding kent verschillende werkvormen zoals het individuele-, het relatie- / gezinsgesprek en het groepsgerichte gesprek. Er worden ook creatieve vormen gebruikt, zoals werken met dromen, verhalen, sprookjes, het maken van tekeningen en schrijfopdrachten, ‘werken’ in en met de natuur, arbeidstherapeutisch werk, rollenspelen, ontspanningsoefeningen en concentratieoefeningen. Voornoemde werkvormen kunnen worden gebruikt al naar gelang de specialiteit en of voorkeur van de psychosociaal hulpverlener en affiniteit van de cliënt.